fbpx
Your Cart

30 de ani alături de șoferi de TIR

Livrare gratuită de la 200 RON

Relații cu clienți - +36 70 669 1959

Termeni și condiții

Domeniu: www.convoytruck.ro
E-mail:     [email protected]
Telefon:   +36 70 669 1959
Denumirea societății: Ezüsthajó Kereskedelmi Kft.

TERMENI ŞI CONDIȚII (TC)

www.convoytruck.ro – în vigoare de la: 01-01-2022

Preambul

Bine ați venit pe site-ul nostru! Vă mulțumim că ne-ați ales pentru achiziția dumneavoastră!

Prezentele Termeni şi Condiţii pentru magazinul online au fost create folosind Generatorul TC orientat spre utilizator.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceşti Termeni şi Condiţii, în legătură cu utilizarea site-ului web, produse, procedura de plasare a comenzii (cumpărare din webshop) sau dacă doriți să discutați cu noi despre nevoile dvs. specifice, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact furnizate.

Impressum: detalii despre Furnizorul de servicii (Vânzător, Societate)

Denumirea: Ezüsthajó Kereskedelmi Kft.
Sediul central: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 15.
Adresa poștală: 7615 Pécs, PO Box 30.
Adresa magazinului, punct de preluare: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 15.
Autoritatea de înmatriculare: Pécsi Törvényszék Cégbíróság (ORC de pe lângă Tribunalul Pécs)
Numărul de înregistrare al societății: 02-09-078516
Număr de identificare fiscală: 23800478-2-02
Reprezentant: Varga István
Telefon: +36 70 669 1959
Fax: +36-72/551-618
E-mail: [email protected]
Site web: http://www.convoytruck.ro
Cont bancar: 10300002-10564227-49020013

Detalii despre serverul de găzduire

Denumirea: ROMARG SRL
Sediul central: Brasov, Str. Ionescu Crum, nr. 1, Brasov Business Park, Turn 2, Etaj 6.
Contact: +40.372 681 700, [email protected]
Site web: www.romarg.ro

Definirea termenilor

Bunuri: bunuri mobile, inclusiv apa, gazul și electricitatea ambalate în containere, butelii sau în alte forme, în cantități limitate sau cu o capacitate determinată, precum și bunurile care conțin elemente digitale.

Bunuri care conțin elemente digitale: bunuri mobile care încorporează sau sunt conectate la un conținut digital sau la un serviciu digital în așa fel încât, în absența conținutului digital sau a serviciului digital în cauză, bunurile nu și-ar putea îndeplini funcțiile.

Părți: Vânzătorul și Cumpărătorul (Clientul), în comun

Consumator: o persoană fizică care acționează în afara activității sale comerciale, profesionale, independente sau de afaceri

Contract de consum: un contract în care una dintre părți este un consumator.

Funcționalitate: capacitatea unui bun care conține elemente digitale, a unui conținut digital sau a unui serviciu digital de a îndeplini funcțiile pentru care sunt destinate

Producător: fabricantul, producătorul produsului sau, în cazul unui produs importat, importatorul care importă produsul în Uniunea Europeană; și orice persoană (fizică sau juridică) care a aplicat pe produs numele său, marca sa comercială sau orice alt semn distinctiv, indicând că este producătorul.

Interoperabilitate: capacitatea unui bun care conține elemente digitale, a unui conținut digital sau a unui serviciu digital de a funcționa cu hardware și software diferite de cele cu care se utilizează în mod obișnuit același tip de bun, conținut digital sau serviciu digital.

Compatibilitate: capacitatea unui bun care conține elemente digitale, a unui conținut digital sau a unui serviciu digital de a funcționa împreună – fără a fi nevoie de modificări – cu un hardware sau software cu care sunt de obicei utilizate împreună bunurile, conținutul digital sau serviciile digitale de acelaşi tip.

Site web: acest site web, care serveşte la încheierea contractului.

Contract: Contractul de vânzare-cumpărare dintre Vânzător și Cumpărător, încheiat prin intermediul Site-ului și a poștei electronice.

Suport durabil de date: orice dispozitiv care permite unui consumator sau unei societăţi să stocheze date care îi sunt adresate personal într-un mod care să fie accesibil în viitor, pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor pentru care au fost destinate datele, și să afișeze datele stocate într-o formă neschimbată.

Dispozitiv de comunicare la distanță: un dispozitiv care permite părților să facă o declarație contractuală de la distanţă, în scopul încheierii unui contract. Asemenea dispozitive sunt în special: formulare cu sau fără destinatar, scrisorile tip, anunţuri publicate în presă, cu talon de comandă, cataloage, telefon, fax și mijloacele de acces la internet.

Contract la distanță: un contract de consum încheiat fără prezența fizică simultană a părților în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat pentru furnizarea bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului, în care părțile contractante utilizează exclusiv dispozitive care permit comunicarea la distanță pentru a încheia contractul.

Produs: bunurile oferite spre vânzare pe site-ul web și bunurile care conțin elemente digitale

Societate: o persoană care acționează în cadrul profesiei sale, al unei activități independente sau al unei afaceri

Cumpărător (Client)/Dvs.: o persoană care face o ofertă de cumpărare şi încheie un contract prin intermediul Site-ului web.

Garanţia: În cazul contractelor încheiate între un consumator și o societate (în continuare: contract de consum),

 1. garanția de executare a contractului, pe care societatea și-o asumă în mod voluntar pentru executarea corespunzătoare a contractului, în plus față de obligația sa legală sau în absența acesteia, și
 2. garanția legală obligatorie,

conform Codului civil.

Prețul de achiziție: contravaloarea care trebuie plătită pentru bunuri și furnizarea de conținut digital.

Legislația aplicabilă

Contractul este reglementat de dispozițiile legislației maghiare, în special de următoarele legi:

 • Legea nr. CLV din 1997 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor legate de societatea informațională;
 • Legea nr. V din 2013 privind Codul civil;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 151/2003.(IX.22.) privind garanția obligatorie pentru bunurile de consum de folosință îndelungată;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014.(II.26.) privind metodologia de aplicare a contractelor dintre consumatori și societăţi;
 • Ordonanţa Ministrului Economiei Naţionale (NGM) nr. 19/2014.(IV.29.) privind normele procedurale de gestionare a cererilor de garanție pentru bunurile vândute în cadrul unui contract încheiat între un consumator și o societate;
 • Legea nr. LXXVI din 1999 privind drepturile de autor;
 • Legea nr. CXX din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare;
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 2018/302 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE;
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor);
 • Ordonanţa de Guvern nr. 373/2021.(VI.30.) privind metodologia de aplicare pentru contractele dintre consumatori și societăţi pentru vânzarea de bunuri, furnizarea de conținut digital și furnizarea de servicii digitale.

Domeniul de aplicare al TC, adoptare

Conținutul contractului încheiat între noi este reglementat de prezentele Termeni şi Condiţii (denumite în continuare „TC”), pe lângă prevederile legislației obligatorii aplicabile. Prin urmare, aceşti TC conțin drepturile și obligațiile dumneavoastră și ale noastre, condițiile contractului, termenele de executare, condițiile de livrare și de plată, regulile de răspundere și condițiile de exercitare ale dreptului la renunţare.

Informațiile tehnice necesare pentru utilizarea Site-ului web, care nu sunt incluse în prezentele TC, sunt furnizate prin alte informări disponibile pe Site-ul web.

Trebuie să citiți prevederile prezentelor TC înainte de a finaliza comanda.

Limba contractului, forma contractului

Limba de redactare a contractelor care se supun prezentelor TC este limba maghiară.

Contractele supuse prezentelor TC nu sunt contracte scrise și nu sunt înregistrate de către Vânzător.

Prețuri

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA 27%. Nu poate fi exclusă posibilitatea ca Vânzătorul să modifice prețurile din motive de politică comercială. Modificarea prețurilor nu se referă la contractele deja încheiate. În cazul în care Vânzătorul a indicat incorect prețul și a primit o comandă pentru produs, dar nu a fost încă încheiat un contract între părți, Vânzătorul va acționa în conformitate cu dispozițiile din TC, secţiunea Procedura în cazul unui preț incorect.

Procedura în cazul unui preț incorect

Se consideră că este o greşeală evidentă a prețului:

 • Prețul de 0 RON,
 • un preț redus cu discountul, dar indicând incorect discountul (de exemplu: un produs oferit la 500 RON pentru un produs de 1000 RON cu un discount de 20%).

În cazul unei indicații incorecte a prețului, Vânzătorul oferă posibilitatea de a achiziționa produsul la prețul real, în cunoștință de cauză Clientul putând decide dacă să comande produsul la prețul real sau să anuleze comanda fără consecințe juridice negative.

Reclamaţii și căi de atac

Consumatorul poate depune reclamații cu privire la produs sau la activitățile Vânzătorului la următoarele adrese:

 • Locația biroului de servicii pentru clienți: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 15.
 • Orele de funcționare ale serviciului pentru clienți:

De luni până vineri: 8:00-18:00, Sâmbătă: 9:00-13:00

Înregistrarea în registrul cumpărătorilor. Cartea cumpărătorilor este disponibilă în magazinul Vânzătorului (serviciul clienți). Vânzătorul va răspunde în scris, în termen de 30 de zile, la observațiile scrise aici.

Un consumator poate comunica societăţii, verbal sau în scris, reclamaţia cu privire la comportamentul, activitatea sau omisiunea societăţii sau a unei persoane care acționează în interesul societăţii sau în numele acesteia în legătură directă cu comercializarea sau vânzarea de bunuri către consumatori.

Societatea trebuie să investigheze imediat reclamaţia verbală și să remedieze situația, după caz. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu modul în care a fost tratată reclamația sau în cazul în care nu este posibilă investigarea imediată a reclamației, societatea trebuie să întocmească imediat un proces-verbal cu privire la reclamație și la poziția sa în legătură cu aceasta și, în cazul unei reclamații orale, să îi înmâneze o copie a procesului-verbal consumatorului la fața locului. În cazul unei reclamații orale comunicate prin telefon sau prin intermediul unui alt serviciu de comunicații electronice, consumatorului i se furnizează un răspuns pe fond în termen de cel mult 30 de zile, în conformitate cu dispozițiile aplicabile răspunsului la reclamația scrisă.

În alte privințe, societatea va acționa cu privire la reclamaţia scrisă după cum urmează. Cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un act juridic direct aplicabil al Uniunii Europene, societatea trebuie să răspundă în scris la reclamația scrisă în termen de treizeci de zile de la primirea acesteia și să ia măsuri pentru a comunica răspunsul. Un termen mai scurt poate fi stabilit prin norme sau un termen mai lung prin lege. Societatea trebuie să precizeze motivele pentru care a respins reclamaţia. Reclamaţiile orale comunicate prin telefon sau prin mijloace electronice trebuie să primească un număr unic de identificare.

Procesul-verbal al reclamaţiei trebuie să includă următoarele:

 1. numele și adresa consumatorului,
 2. locul, ora și modalitatea de depunere a reclamaţiei,
 3. o descriere detaliată a reclamației consumatorului, a documentelor, actelor și a altor probe prezentate,
 4. o declarație a societăţii privind poziția sa cu privire la reclamația consumatorului, în cazul în care aceasta se poate investiga imediat,
 5. persoana care înregistrează procesul-verbal și semnătura consumatorului – cu excepția cazului în care este vorba de o reclamație verbală făcută prin telefon sau cu ajutorul altui serviciu de comunicații electronice,
 6. locul și data, ora de întocmire a procesului-verbal,
 7. în cazul unei reclamaţii orale făcute prin telefon sau prin intermediul unui alt serviciu de comunicații electronice, numărul unic de identificare a reclamaţiei.

Societatea trebuie să păstreze timp de trei ani procesul-verbal întocmit despre reclamaţie și o copie a răspunsului și să le prezinte autorităților de control, la cererea acestora.

În cazul în care reclamația este respinsă, societatea trebuie să informeze în scris consumatorul cu privire la autoritatea sau organismul de conciliere la care acesta poate trimite reclamația, în funcție de natura acesteia. Notificarea trebuie să includă, de asemenea, adresa, detaliile de contact telefonic și de internet și adresa poștală a autorității competente sau a organismului de conciliere din locul în care consumatorul își are reședința sau locul de şedere. Informarea trebuie să includă, de asemenea, dacă societatea va recurge la organismul de conciliere pentru a soluționa litigiul de consum.

În cazul în care un litigiu între vânzător și consumator nu este soluționat în cadrul negocierilor, consumatorul are la dispoziție următoarele opțiuni:

Procedura la Protecția consumatorilor

Vă puteți adresa autorităților de protecție a consumatorilor. În cazul în care un consumator consideră că drepturile sale de consumator au fost încălcate, acesta are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a consumatorilor din localitatea sa de reședință. După ce plângerea a fost examinată, autoritatea va decide dacă va iniția o procedură de protecție a consumatorilor. Sarcinile de fond oficiale, privind protecția consumatorilor sunt îndeplinite de către birourile guvernamentale metropolitane și județene competente pentru locul de reședință al consumatorului, a căror listă poate fi găsită aici: http://www.kormanyhivatal.hu/

Proceduri judiciare

Clientul are dreptul de a-și valorifica revendicările rezultate din litigiul de consum în fața instanței de judecată în cadrul procedurilor civile în conformitate cu dispozițiile Legii nr. V din 2013 privind Codul civil și ale Legii nr. CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă.

Procedura la Organismul de conciliere

Vă informăm că aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie de consumator faţă de noi. În cazul în care reclamația dumneavoastră este respinsă, aveți, de asemenea, dreptul de a vă adresa consiliului de conciliere din localitatea Dvs. de domiciliu sau de reşedinţă: procedura de conciliere poate fi inițiată numai dacă consumatorul încearcă să soluționeze litigiul direct cu societatea în cauză. Organismul de conciliere desemnat în cererea consumatorului este competent să ia măsuri în locul organismului competent, la cererea consumatorului.

Societatea are obligația de a coopera în cadrul procedurii de conciliere.

Aceasta include obligația societăţilor de a trimite un răspuns la solicitarea organismului de conciliere și obligația de a se prezenta în fața organismului de conciliere („de a asigura prezența la audiere a unei persoane autorizate să încheie un acord scris”).

În cazul în care sediul sau unitatea societăţii nu este înregistrată în județul în care se află camera care administrează organismul de conciliere competent din punct de vedere teritorial, obligația de cooperare a societăţii se extinde la oferirea către consumator a posibilității de a ajunge la o înțelegere scrisă în conformitate cu solicitările acestuia.

În cazul unei încălcări a obligației de cooperare menționate mai sus, autoritatea pentru protecția consumatorilor are competența de a impune amenzi obligatorii societăţilor pentru încălcarea legii, fără posibilitatea de a renunța la amenzi. Pe lângă Legea privind protecția consumatorilor, a fost modificată și dispoziția relevantă din Legea privind societăţile mici și mijlocii, astfel încât nici societăţile mici și mijlocii nu pot fi scutite de amenzi.

Valoarea amenzii poate fi cuprinsă între 15 mii și 500 mii RON pentru societăţile mici și mijlocii, în timp ce pentru societăţile care nu sunt mici și mijlocii și care sunt supuse Legii contabilității, cu o cifră de afaceri anuală netă de peste 100 milioane RON, amenda poate fi cuprinsă între 15 mii RON și 5% din cifra de afaceri anuală netă a societăţii, dar nu mai mult de 500 mii RON. Prin introducerea unei amenzi obligatorii, legiuitorul urmărește să consolideze cooperarea cu organismele de conciliere și să asigure participarea activă a societăţilor la procedura de conciliere.

Organismul de conciliere este responsabil pentru soluționarea litigiilor de consum în afara instanțelor de judecată. Sarcina organismului de conciliere este de a încerca să ajungă la un acord între părți pentru a soluționa litigiul de consum și, în cazul în care acest lucru nu reușește, de a se pronunța asupra cazului pentru a se asigura că drepturile consumatorilor sunt respectate într-un mod simplu, rapid, eficient și rentabil. La cererea consumatorului sau a societăţii, organismul de conciliere oferă consiliere cu privire la drepturile și obligațiile consumatorului.

Procedurile organismului de conciliere sunt inițiate la cererea consumatorului. Cererea trebuie să fie prezentată în scris președintelui organismului de conciliere: cerința formei scrise poate fi îndeplinită prin scrisoare, telegramă, telex sau fax sau prin orice alt mijloc care permite destinatarului să stocheze permanent datele care îi sunt adresate pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor pentru care au fost destinate și să le afișeze într-o formă și conținut neschimbate. Cererea trebuie să includă

 1. a) numele, adresa sau reședința consumatorului,
 2. b) denumirea societăţii implicate în litigiul de consum, sediul social sau locul de desfășurare a activității în cauză,
 3. c) denumirea organismului de conciliere competent, în cazul în care consumatorul a solicitat desemnarea în locul organismului competent,
 4. d) o scurtă descriere a poziției consumatorului, a faptelor care o susțin și a probelor în sprijinul acesteia,
 5. e) o declarație din partea consumatorului că acesta a încercat să rezolve litigiul direct cu societatea în cauză,
 6. f) o declarație din partea consumatorului că niciun alt organism de conciliere nu a fost implicat în acest caz, că nu a fost inițiată nicio procedură de mediere, că nu a fost depusă nicio acţiune introductivă sau că nu a fost depusă nicio cerere pentru un ordin de plată,
 7. g) propunerea de decizie a consiliului,
 8. h) semnătura consumatorului.

Cererea trebuie să fie însoțită de documentul sau de o copie (extras) a documentului la al cărui conținut se referă consumatorul ca dovadă, în special declarația scrisă a societăţii prin care se respinge reclamația sau, în lipsa acesteia, orice altă dovadă scrisă de care dispune consumatorul că s-a încercat concilierea solicitată.

În cazul în care consumatorul acționează prin intermediul unui reprezentant autorizat, autorizația trebuie să fie anexată la cerere.

Mai multe informații despre comisiile de conciliere sunt disponibile aici: http://www.bekeltetes.hu

Pentru mai multe informații despre comisiile locale de conciliere, faceți clic aici:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Datele de contact pentru fiecare Comitet teritorial de conciliere:

Comitetul de conciliere al județului Baranya
Adresă: 7625 Pécs, Majorosgsy I. u. 36.
Telefon: +36-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: [email protected]; [email protected]

Comitetul de conciliere din județul Békés
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza Itp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: [email protected]

Comitetul de Conciliere din Budapesta
Adresa: 1016 Budapesta, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 1.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: [email protected]
Website: bekeltet.bkik.hu

Comitetul de Conciliere Județean Fejér
Adresă: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 6-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere al județului Hajdú-Bihar
Adresă: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: [email protected] 

Comitetul de conciliere al județului Jász-Nagykun-Szolnok
Adresă: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. em. 06.
Telefon: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere din județul Nógrád
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere al județului Somogy
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefon: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere al județului Tolna
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. em.
Telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere din județul Veszprém
Adresă: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.
Telefon: +36-88-814-121
Fax: 06-88-412-150
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere din județul Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: [email protected]
Site web: www.bacsbekeltetes.hu

Comitetul de conciliere județean Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere al judeţului Csongrád-Csanád
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere al județului Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere din județul Heves
Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere al judeţului Komárom-Esztergom
Adresă: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere din județul Pest
Adresă: 1055 Budapesta, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Adresa poștală: 1364 Budapest, PO Box 81
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail: [email protected]
Site web: http://panaszrendezes.hu/

Comitetul de conciliere al județului Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: [email protected]

Comitetul de conciliere din județul Vas
Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: [email protected]

Comitetul de Conciliere Județean Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: [email protected]

Platforma online de soluționare a litigiilor

Comisia Europeană a creat un site web unde consumatorii se pot înregistra pentru a-și rezolva litigiile legate de cumpărăturile online prin completarea unui formular de cerere și pentru a evita astfel procedurile judiciare. Acest lucru permite consumatorilor să își valorifice drepturile fără a fi împiedicați, de exemplu, de distanță.

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la un produs sau un serviciu cumpărat online și nu doriți neapărat să mergeți în instanță, puteți utiliza instrumentul online de soluționare a litigiilor.

Pe portal, dvs. și comerciantul împotriva căruia ați depus plângerea puteți alege împreună organismul de soluționare a litigiilor la care doriți să apelaţi.

Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă aici:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event-main.home.show&lng=HU

Drepturi de autor

În conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. LXXVI din 1999 privind drepturile de autor (denumită în continuare: Szjt.), site-ul web este considerat o operă protejată de drepturi de autor și, prin urmare, toate părțile acestuia sunt protejate de drepturile de autor. În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Szjt., este interzisă utilizarea neautorizată a soluțiilor grafice și software și a creațiilor de programe de calculator conținute pe site-ul web, precum și folosirea oricărei aplicații care poate fi utilizată pentru a modifica site-ul web sau orice parte a acestuia. Orice material de pe site-ul web și din baza de date a acestuia poate fi reprodus, chiar și cu acordul scris al deținătorului drepturilor de autor, numai cu trimitere la site-ul web și cu menționarea sursei. Titularul drepturilor de autor: Ezüsthajó Kereskedelmi Kft.

Nulitatea parțială, codul de conduită

În cazul în care o clauză din TC este incompletă sau invalidă din punct de vedere juridic, celelalte clauze ale contractului rămân în vigoare și dispozițiile legislației aplicabile se aplică în locul părții invalide sau defectuoase.

Vânzătorul nu are un cod de conduită conform Legii privind practicile comerciale neloiale.

Funcționarea conținutului digital, măsuri tehnice de protecție

Disponibilitatea serverelor care furnizează datele afișate pe site este de peste 99,9% pe an. Se fac copii de rezervă regulate ale tuturor datelor, astfel încât datele originale să poată fi restaurate în cazul unei probleme. Datele afișate pe site sunt stocate în bazele de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate prin criptare cu o putere adecvată și criptate cu ajutorul suportului hardware integrat în procesor.

Informații privind caracteristicile esențiale ale produselor

Pe site-ul internet, informațiile privind caracteristicile esențiale ale produselor disponibile pentru cumpărare sunt oferite în descrierile fiecărui produs.

Corectarea erorilor de introducere a datelor – Responsabilitatea pentru veridicitatea datelor furnizate

Înainte de a finaliza comanda, aveţi posibilitatea de a modifica datele pe care le-ați introdus în timpul procesului de comandă (făcând clic pe butonul „înapoi” din browser se va deschide pagina anterioară, astfel încât să puteți corecta datele pe care le-ați introdus chiar dacă ați trecut deja la pagina următoare). Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că datele pe care le-ați introdus sunt corecte, deoarece produsul va fi facturat și expediat pe baza datelor pe care le-ați furnizat. Vă atragem atenţia că o adresă de e-mail introdusă incorect sau un spațiu de stocare saturat în căsuța poștală poate duce la nelivrarea confirmării și la împiedicarea încheierii contractului. În cazul în care clientul și-a finalizat comanda și descoperă o eroare în datele furnizate, acesta trebuie să inițieze modificarea comenzii sale în cel mai scurt timp posibil. Clientul poate notifica Vânzătorului modificarea unei comenzi incorecte prin trimiterea unui e-mail de la adresa de e-mail furnizată în momentul comenzii sau prin apelarea telefonică a Vânzătorului.

Utilizarea site-ului web

Nu este necesară înregistrarea pentru a face o achiziție.

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

 

ÎNREGISTRARE

Achiziția este condiționată de înregistrare.

Site-ul web oferă prezentări de produse și facilități de comandă online pentru Utilizatori. Utilizatorii pot naviga pe site cu ajutorul meniurilor. Produsele sunt sortate pe categorii. Categoria „Oferte speciale” conține toate produsele la promoţie disponibile în magazin. Pentru fiecare produs, se indică separat data de început și data de expirare a promoției sau data de început și indicaţia „în limita stocurilor”.

În meniul Noutăți, puteți găsi noile produse adăugate la gama de produse a site-ului. Faceți clic pe numele categoriei pentru a vedea o listă a produselor din aceasta. Dacă toate produsele dintr-o anumită categorie nu încap pe o singură pagină, le puteți parcurge cu ajutorul numerelor de deasupra și de sub produse. Din lista de produse, produsul detaliat poate fi accesat făcând clic pe denumirea produsului, aici veți găsi informații detaliate despre produsul pe care doriți să îl comandați, caracteristicile și prețul acestuia.

Prețul produselor comandate din magazinul online este, de obicei, același cu prețul produselor pe care le puteți cumpăra dintr-un magazin, dar aceasta nu este o cerință legală, astfel încât prețul produselor comandate din magazinul online poate fi diferit de prețul produselor pe care le puteți cumpăra dintr-un magazin. Prețul produselor din ofertele noastre web este în general mai favorabil decât prețul produselor din magazine.

Produsele din meniul cu produse în curs de epuizare sunt disponibile în cantități limitate și sunt supuse disponibilității. De asemenea, se poate întâmpla ca unele produse să fie în stoc doar în anumite magazine ale noastre, astfel încât timpul de livrare pentru aceste produse poate fi mai lung decât pentru alte produse care sunt întotdeauna în stoc.

Pe site puteți căuta produse după cuvinte cheie. Rezultatele produselor care corespund criteriilor de căutare sunt afișate într-o listă asemănătoare cu categoriile.

Produsul selectat poate fi adăugat în coș cu ajutorul butonului „În coș”, iar numărul de articole necesare poate fi setat lângă buton. Utilizatorul poate verifica conținutul coșului prin selectarea elementului de meniu Coș. Aici puteți modifica cantitatea de produs pe care doriți să o comandați sau puteți șterge articolul. Cu butonul Goleşte coșul este posibilă și golirea completă a coșului.

Utilizatorul poate continua procesul de achiziție făcând clic pe butonul Comandă. În cel de-al doilea pas, vă puteți autentifica și înregistra. În momentul înregistrării, utilizatorul trebuie să furnizeze următoarele informații: adresa de e-mail, numele persoanei de contact, numărul de telefon, adresa de facturare și, dacă este diferită, adresa de livrare. Pentru a vă înregistra, în plus față de informațiile de mai sus, este necesară o parolă. Utilizatorul va fi informat despre înregistrarea reușită prin e-mail și pe site-ul web. Utilizatorul poate solicita anularea înregistrării sale prin e-mail către Furnizorul de servicii, caz în care va trebui să se înregistreze din nou pentru o nouă achiziție.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de acces. Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea datelor sale și trebuie să notifice Furnizorul de servicii în cazul în care constată că datele sale au fost utilizate în mod abuziv de către o terță parte. Dacă ați uitat parola, o nouă parolă poate fi solicitată pe site-ul web la adresa de e-mail înregistrată. În cazul în care utilizatorul s-a înregistrat anterior pe site-ul web, procesul de comandă poate fi continuat prin introducerea adresei sale de e-mail și a parolei.

Ca pas următor în procesul de plasare a comenzii, utilizatorul trebuie să aleagă metoda de plată și de livrare care i se potrivește. O pagină de rezumat permite utilizatorului să verifice toate detaliile furnizate anterior, precum și produsele și cantitățile pe care dorește să le comande. În cazul unor erori de introducere a datelor, utilizatorul poate corecta datele introduse făcând clic pe pictograma creion.

Dacă totul este corect, puteți finaliza comanda dând clic pe butonul Trimite comanda. Veți primi o confirmare în acest sens pe site-ul web şi prin e-mail. În cazul în care descoperiți informații incorecte după confirmarea comenzii (de exemplu, în e-mailul de confirmare), trebuie să anunțați imediat Furnizorul de servicii, dar nu mai târziu de 24 de ore. Indiferent de intenția de comandă, Utilizatorul se poate autentifica folosind fereastra Login Clienţi sau elementul de meniu Login. După ce vă conectați, va apărea un meniu de Modificare a datelor, unde puteți edita datele pe care le-ați introdus în timpul înregistrării, precum și urmări detaliile și starea comenzii dvs. plasate.

FINALIZAREA COMENZII (PREZENTAREA UNEI OFERTE)

Dacă sunteți convins că, conținutul coșului dumneavoastră de cumpărături corespunde produselor pe care doriți să le comandați și că datele dumneavoastră sunt corecte, puteți finaliza comanda făcând clic pe butonul „Comandă”. Informațiile furnizate pe site-ul web nu constituie o ofertă din partea Vânzătorului de a încheia un contract. Pentru comenzile care fac obiectul prezentelor TC, Dvs. sunteți considerat ofertant.

Prețurile unor produse oferite în magazinul nostru online (convoy.hu) pot fi diferite de prețurile oferite în magazinele noastre. Reducerile pentru comenzi în magazinul online (convoy.hu) nu pot fi folosite pentru cumpărături în magazin, deoarece aceste reduceri sunt valabile doar pentru comenzi plasate în magazinul online.

Prin apăsarea butonului „Comandă”, recunoașteți în mod expres că oferta dvs. este considerată ca fiind făcută și că declarația dvs. va face obiectul plății în cazul confirmării de către Vânzător în conformitate cu prezentele TC. Sunteți obligat să vă respectați oferta pentru o perioadă de 48 de ore. În cazul în care oferta dumneavoastră nu este confirmată de către Vânzător în termen de 48 de ore, în conformitate cu prezentele TC, sunteți exonerat de obligația de vă menţine oferta.

PROCESAREA COMENZII, ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Puteți plasa comanda în orice moment. Vânzătorul va confirma oferta dvs. prin e-mail în termen de cel mult o zi lucrătoare după ce ați trimis oferta dvs. Contractul este încheiat în momentul în care e-mailul de confirmare trimis de către vânzător devine accesibil în sistemul dumneavoastră de poștă electronică.

Finalizarea comenzii (formularea unei oferte)

Dacă sunteți convins că conținutul coșului dumneavoastră de cumpărături corespunde produselor pe care doriți să le comandați și că datele dumneavoastră sunt corecte, puteți finaliza comanda făcând clic pe butonul „Trimite comanda”. Informațiile furnizate pe site-ul web nu constituie o ofertă din partea vânzătorului de a încheia un contract. Pentru comenzile care fac obiectul prezentelor TC, Dvs. sunteți considerat ofertant.

Prin apăsarea butonului „Plasați comanda”, recunoașteți în mod expres că oferta dvs. va fi considerată ca fiind făcută și că declarația dvs. va face obiectul plății în cazul confirmării de către vânzător în conformitate cu prezentele TC. Sunteți obligat să vă respectați oferta pentru o perioadă de 48 de ore. În cazul în care oferta dumneavoastră nu este confirmată de către Vânzător în termen de 48 de ore, în conformitate cu prezentele TC, sunteți exonerat de obligația de vă menţine oferta.

Prelucrarea comenzii, încheierea contractului

Puteți plasa comanda în orice moment. Vânzătorul va confirma oferta dvs. prin e-mail în cel mult o zi lucrătoare după ce ați trimis oferta dvs. Contractul este încheiat în momentul în care e-mailul de confirmare trimis de către vânzător devine disponibil în sistemul dumneavoastră de poștă electronică.

Metode de plată

Plata cu card de credit

În cazul în care plătiți cu cardul de credit, vom rezuma detaliile plății cu cardul de credit făcând clic pe butonul Comandă și apoi vă vom redirecționa către interfața de plată securizată a https://www.saferpay.com/. După efectuarea cu succes a plății, pagina de plată vă va redirecționa înapoi pe site-ul nostru, unde comanda dvs. va fi trimisă în același timp către societatea noastră. Dacă doriți să efectuați modificări la comanda dumneavoastră după acest pas,, vă rugăm să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți la numărul de telefon (20) 226-2002 sau prin e-mail la [email protected].

Ramburs

RAMBURS

Dacă doriți să achitați valoarea comenzii la primirea coletului, vă rugăm să alegeți metoda de plată „Ramburs”.

Plata în numerar

Aveți opțiunea de a plăti în numerar atunci când ridicați produsul din magazinele noastre.

Metode de ridicare, taxe de ridicare

Ridicare personală

De asemenea, puteți ridica produsele pe care le-ați comandat de la magazinele pe care le alegeți.

Nu vi se va percepe nicio taxă.

Serviciul de curierat DPD

Produsul va fi livrat prin serviciul de curierat DPD. Mai multe informații:

https://www.dpd.com/hu_ privatugyfelek

Puteți găsi condițiile și taxele de livrare aici: https://www.convoy.hu/szallitas-infromaciok/

Minim Maxim Taxa de livrare
0 kg 5 kg 1230 Ft
5 kg 10 kg 1390 Ft
10 kg 15 kg 1490 Ft
15 kg 20 kg 1590 Ft
20 kg 25 kg 1640 Ft
25 kg 32 kg 1710 Ft
32 kg 50 kg 1990 Ft
50 kg 60 kg 4211 Ft
60 kg 70 kg 4841 Ft
70 kg 80 kg 5471 Ft
80 kg 90 kg 6347 Ft
90 kg 100 kg 7222 Ft
100 kg 150 kg 8913 Ft
150 kg 200 kg 10.450 Ft
200 kg 250 kg 12.294 Ft
250 kg 300 kg 13.984 Ft
300 kg 350 kg 15.674 Ft
350 kg 400 kg 17.979 Ft

Termenul de livrare

Termenul general de livrare a comenzii este de maximum 30 de zile de la data confirmării comenzii. În cazul unei întârzieri din partea Vânzătorului, Cumpărătorul are dreptul de a stabili un termen suplimentar. În cazul în care Vânzătorul nu execută contractul în termenul suplimentar, Cumpărătorul are dreptul să rezilieze contractul.

Rezervarea drepturilor, clauza de proprietate

În cazul în care ați comandat anterior un produs, dar l-ați refuzat la momentul livrării (fără a include cazul în care v-ați exercitat dreptul de renunţare) sau dacă Produsul a fost returnat vânzătorului indicația „nu s-a prezentat”, Vânzătorul va condiționa îndeplinirea comenzii de plata în avans a prețului de achiziție și a costurilor de livrare.

Vânzătorul poate reține livrarea produsului până când se asigură că plata produsului a fost efectuată cu succes prin intermediul soluției de plată electronică (inclusiv în cazul produselor plătite prin transfer bancar, în cazul în care cumpărătorul transferă prețul de achiziție în moneda statului membru în care este vândut produsul și din cauza schimbului valutar, comisioanelor și costurilor bancare, Vânzătorul nu va primi suma integrală a prețului de achiziție și a cheltuielilor de livrare). În cazul în care prețul produsului nu a fost plătit integral, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să completeze prețul de achiziție.

Vânzări în străinătate

Prin utilizarea Site-ului, Vânzătorul nu face distincție între Cumpărătorii de pe teritoriul Ungariei și cei din restul Uniunii Europene. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele TC, Vânzătorul va asigura pe teritoriul Ungariei livrarea/colectarea produselor comandate.

Dispozițiile prezentelor TC se aplică, de asemenea, achizițiilor efectuate din afara Ungariei, cu condiția ca, în sensul prezentei clauze, un consumator să fie un cetățean al unui stat membru sau o societate stabilită într-un stat membru care achiziționează bunuri sau servicii în Uniunea Europeană exclusiv în scopul consumului final sau în scopul utilizării acestora sau care acționează cu astfel de intenții, în conformitate cu dispozițiile regulamentului aplicabil. Un consumator este o persoană fizică care acționează în scopuri care nu fac parte din activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională.

Limba de comunicare și de cumpărare este în principal limba maghiară, Vânzătorul nu este obligat să comunice cu Cumpărătorul în limba statului membru al Cumpărătorului.

Vânzătorul nu este obligat să respecte sau să informeze Cumpărătorul cu privire la orice cerințe necontractuale, cum ar fi cerințele de etichetare sau cerințele specifice ramurii, stabilite în legislația națională a statului membru al Cumpărătorului în legătură cu produsul în cauză.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, vânzătorul va aplica TVA-ul maghiar (ÁFA) la toate produsele.

Cumpărătorul (Clientul) își poate exercita drepturile în conformitate cu prezentele TC.

În cazul plății electronice, plata se face în moneda specificată de Vânzător, Vânzătorul poate reține livrarea Produsului până când se asigură că plata prețului Produsului și a taxei de livrare a fost efectuată cu succes și în întregime folosind soluția de plată electronică (inclusiv cazul în care, la un produs plătit prin transfer bancar, Cumpărătorul transferă prețul de achiziție (taxa de livrare) în moneda statului membru în care este vândut Produsul, iar Vânzătorul nu primește întreaga sumă a prețului de achiziție din cauza conversiei și a comisioanelor și taxelor bancare). În cazul în care prețul produsului nu a fost achitat în întregime, vânzătorul poate solicita cumpărătorului să completeze prețul de achiziție.

În vederea livrării produsului, Vânzătorul va oferi, de asemenea, aceleași facilități de livrare Cumpărătorilor din afara Ungariei ca și Cumpărătorilor din Ungaria.

În cazul în care Clientul poate solicita livrarea Produsului în Ungaria sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu TC, Clientul din afara Ungariei poate solicita, de asemenea, această livrare prin oricare dintre mijloacele de livrare indicate în TC.

În cazul în care Clientul poate alege să ridice produsul personal de la Vânzător în conformitate cu TC, acest lucru este disponibil și pentru Clienții din afara Ungariei.

În caz contrar, Clientul poate solicita ca produsul să fie expediat în străinătate pe cheltuiala sa. Clienții din Ungaria nu au acest drept.

Vânzătorul va îndeplini comanda după plata taxei de livrare, în cazul în care Clientul nu plătește taxa de livrare Vânzătorului sau nu își organizează singur livrarea până la data convenită în prealabil, Vânzătorul va rezilia contractul și va rambursa Clientului prețul de achiziție plătit în avans.

Informații pentru consumatori

Informații privind dreptul la renunţare al consumatorului

Posedă calitatea de consumator, conform Codului civil, art. 8:1 alin. 1, punctul 3, numai persoana fizică care acționează în afara profesiei, activității independente sau afacerii sale, astfel încât persoanele juridice nu se pot prevala de dreptul la renunţare!

Consumatorul are dreptul de a renunţa la contract fără a da nicio motivare, în conformitate cu articolul 20 din Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014.(26.II.). Consumatorul îşi poate exercita dreptul la renunţare în termen de 14 zile de la data primirii de către consumator sau de către o terță parte, alta decât transportatorul, indicată de consumator,

 1. a) în cazul unui contract de vânzare de bunuri,
 2. aa) a produsului,
 3. ab) în cazul vânzării mai multor produse, în cazul în care livrarea fiecărui produs are loc în momente diferite, a ultimului produs furnizat.

Prevederile prezentului punct nu afectează dreptul consumatorului de a-și exercita dreptul la renunţare în temeiul prezentului punct, între data încheierii contractului și data primirii produsului.

În cazul în care consumatorul a făcut o ofertă de încheiere a contractului, consumatorul are dreptul, înainte de încheierea contractului, să îşi retragă oferta, ceea ce va înlătura obligația de a depune o ofertă pentru încheierea contractului.

Declaraţia de renunţare, exercitarea dreptului la renunţare sau de reziliere al consumatorului

Consumatorul își poate exercita dreptul prevăzut la articolul 20 din Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014.(26.II.), printr-o declarație clară în acest sens sau prin utilizarea modelului de declarație care poate fi descărcat de pe site.

Valabilitatea declaraţiei de renunţare a consumatorului

Dreptul la renunţare se consideră că a fost exercitat în termen dacă consumatorul trimite declarația sa în termenul stabilit. Termenul limită este de 14 zile.

Sarcina de a dovedi că consumatorul și-a exercitat dreptul la renunţare în conformitate cu această dispoziție, îi revine consumatorului.

Vânzătorul este obligat să confirme declaraţia de renunţare a consumatorului pe un suport electronic, după primirea acesteia.

Obligațiile Vânzătorului în cazul renunţării de către consumator

Obligația Vânzătorului privind rambursarea

În cazul în care consumatorul renunţă la contract în conformitate cu articolul 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014.(26.II.), Vânzătorul rambursează suma totală plătită de consumator drept contraprestație, inclusiv costurile suportate în legătură cu executarea contractului, inclusiv taxa de livrare, în termen de cel mult paisprezece zile de la data la care a luat cunoștință de renunţare. Vă rugăm să rețineți că această dispoziție nu se aplică costurilor suplimentare cauzate de alegerea unui alt mod de transport decât cel mai puțin costisitor mod de transport obișnuit.

Despre obligația de rambursare a Vânzătorului

În cazul renunţării sau rezilierii în conformitate cu articolul 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014.(26.II.), Vânzătorul va rambursa consumatorului suma achitată, în același mod ca și metoda de plată utilizată de consumator. Sub rezerva consimțământului expres al consumatorului, Vânzătorul poate utiliza o altă metodă de plată pentru rambursare, dar consumatorului nu pot fi percepute taxe suplimentare din această cauză. Vânzătorul nu este răspunzător pentru nicio întârziere datorată numărului de cont bancar sau adresei poștale incorecte și/sau inexacte furnizate de Consumator.

Costuri suplimentare

În cazul în care consumatorul alege în mod expres un alt mod de transport decât cel mai puțin costisitor mod obișnuit de transport, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare suportate ca urmare a acestui fapt. În acest caz, suntem obligați să rambursăm până la valoarea indicată a taxelor standard de livrare.

Dreptul de retenție

Vânzătorul poate reține suma datorată consumatorului până când consumatorul returnează bunurile sau până când acesta dovedește dincolo de orice îndoială rezonabilă că le-a returnat, în funcție de care dintre aceste două situații se realizează prima. Nu suntem în măsură să acceptăm expedieri trimise cu ramburs sau porto (supuse taxelor poştale).

Obligațiile consumatorului în caz de renunţare sau de reziliere

Returnarea produsului

În cazul în care consumatorul renunţă la contract în conformitate cu articolul 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014.(26.II.), consumatorul trebuie să returneze produsul imediat, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la data renunţării, sau să îl predea Vânzătorului sau unei persoane autorizate de către Vânzător să primească produsul. Returnarea se consideră efectuată în termen dacă consumatorul returnează bunurile înainte de expirarea termenului.

Suportarea costurilor directe de returnare a produsului

Consumatorul suportă costul direct al returnării produsului. Produsul trebuie returnat la adresa Vânzătorului. În cazul în care consumatorul reziliază un contract la distanță sau în afara spațiilor comerciale pentru prestarea unui serviciu după începerea prestației, acesta trebuie să plătească societăţii o taxă proporțională cu serviciul prestat până la data notificării rezilierii către societăţii. Suma pe care consumatorul trebuie să o plătească proporţional se determină pe baza valorii totale a contraprestației prevăzute în contract, inclusiv impozitul. În cazul în care consumatorul dovedește că suma totală astfel stabilită este excesivă, suma proporțională se calculează pe baza valorii de piață a serviciilor prestate până la data rezilierii contractului. Vă rugăm să rețineți că nu putem prelua livrarea produselor returnate cu ramburs sau porto (supuse taxelor poştale).

Răspunderea consumatorului pentru depreciere

Consumatorul este răspunzător pentru deprecierea rezultată în urma unei utilizări peste cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului.

Dreptul la renunţare nu poate fi exercitat în următoarele cazuri

Vânzătorul vă atrage în mod expres atenția asupra faptului că nu vă puteți exercita dreptul la renunţare în cazurile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014.(26.II.):

 1. a) în cazul unui contract de prestări de servicii, după ce serviciul a fost executat în întregime, dacă societatea a început executarea cu consimțământul expres și prealabil al consumatorului, iar consumatorul a recunoscut că își va pierde dreptul la renunţare după ce serviciul a fost executat în întregime;
 2. b) în ceea ce privește un produs sau un serviciu al cărui preț sau tarif este supus fluctuațiilor de pe piața financiară care nu pot fi controlate de societate și care pot apărea în timpul perioadei de exercitare a dreptului la renunţare;
 3. c) în cazul unui produs care nu este un produs prefabricat, care a fost fabricat conform instrucțiunilor sau la cererea expresă a consumatorului, sau un produs care este în mod clar personalizat pentru consumator;
 4. d) produse perisabile sau care îşi menţin valabilitatea pentru o perioadă scurtă de timp;
 5. e) produsele sigilate care, din motive de sănătate sau de igienă, nu pot fi returnate după livrare şi deschidere;
 6. f) produsele care, prin natura lor, sunt amestecate în mod inseparabil cu alte produse, după livrare;
 7. g) băuturile alcoolice ale căror valoare reală este supusă fluctuațiilor pieței şi nu poate fi controlată de societate, și ale căror preț a fost convenit între părți la momentul încheierii contractului de vânzare, dar pentru care contractul urmează să fie executat numai după a treizecea zi de la data încheierii contractului;
 8. h) în cazul unui contract de prestări de servicii în care societatea vizitează consumatorul la cererea expresă a acestuia pentru a efectua lucrări urgente de reparații sau de întreținere;
 9. i) cumpărarea unei copii a unei înregistrări audio sau video sau a unui program informatic în ambalaj sigilat, în cazul în care consumatorul a deschis ambalajul după livrare;
 10. j) ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament;
 11. k) pentru contractele încheiate prin licitație publică;
 12. l) un contract de furnizare de cazare în alte scopuri decât cel rezidențial, transport, închiriere de mașini, catering sau activități de agrement, dacă în contract a fost stabilit un termen limită sau o perioadă de executare;
 13. m) conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, în cazul în care societatea a început executarea contractului cu consimțământul expres și prealabil al consumatorului și, în același timp cu acordarea acestui consimțământ, consumatorul a recunoscut că își va pierde dreptul la renunţare odată ce a început executarea.

Cerințe privind prestaţia contractuală

Cerințele contractuale de prestare pentru bunurile și bunurile care conțin elemente digitale, vândute în cadrul unui contract de consum în general

Produsul și prestația trebuie să respecte la momentul executării cerințele din Ordonanţa de Guvern nr. 373/2021.(VI.30).

Pentru ca prestația să fie considerată conformă cu contractul, bunurile care fac obiectul contractului trebuie

 • să corespundă descrierii, cantității, calității, tipului specificate în contract și să aibă funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici specificate în contract;
 • să fie adecvat pentru orice scop specificat de consumator, adus la cunoștința Vânzătorului de către consumator cel târziu la momentul încheierii contractului și acceptat de Vânzător;
 • să aibă toate accesoriile și instrucțiunile de utilizare specificate în contract, inclusiv instrucțiunile de punere în funcţiune, instrucțiunile de instalare și asistența post-vânzare, și
 • să furnizeze actualizările specificate în contract.

Pentru ca prestaţia să fie considerată conform cu contractul – și – produsul care face obiectul contractului trebuie:

 • să fie apt pentru scopurile pentru care este destinat, în lipsa unei prevederi legale, a unei norme tehnice sau a unui standard tehnic pentru același tip de produs, prevăzut în codul de conduită relevant;
 • să aibă cantitatea, calitatea, performanța și alte caracteristici la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, în special în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, disponibilitatea, continuitatea și siguranța, care sunt normale pentru un produs de același tip, ținând cont de declaraţiile publice – în special făcute prin anunţuri sau pe etichetă – ale Vânzătorului, reprezentantului său sau oricărei alte persoane din lanțul de distribuție;
 • trebuie să fie însoțit de accesoriile și instrucțiunile la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, inclusiv instrucțiunile de ambalare și de punere în funcţiune, şi
 • să corespundă caracteristicilor și descrierii produsului prezentat de societate ca eșantion, model sau versiune de probă înainte de încheierea contractului.

Produsul nu trebuie să respecte declarația publică de mai sus, dacă vânzătorul dovedește că

 • nu cunoștea și nici nu trebuia să cunoască declarația publică;
 • declarația publică a fost corectată în mod corespunzător până la momentul încheierii contractului, sau
 • declarația publică nu ar fi putut influența decizia subiectului de a încheia contractul.

Cerințele prestaţiei contractuale pentru vânzarea de bunuri vândute în cadrul unui contract de consum

Se consideră că Vânzătorul a prestat defectuos dacă defectul bunurilor se datorează unei puneri în funcţiune necorespunzătoare, cu condiția ca

 1. a) punerea în funcţiune să facă parte din contractul de vânzare-cumpărare și să fi fost efectuată de către vânzător sau pe răspunderea acestuia; sau
 2. b) punerea în funcţiune trebuia să fie efectuată de către consumator, iar punerea în funcţiune incorectă este rezultatul unor deficiențe în instrucțiunile de instalare furnizate de Vânzător sau, în cazul bunurilor care conțin elemente digitale, de către furnizorul de conținut digital sau de servicii digitale.

În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare prevede că bunurile urmează să fie puse în funcțiune de către Vânzător sau pe răspunderea acestuia, se consideră că prestarea se termină de către Vânzător în momentul în care este finalizată punerea în funcțiune.

Dacă, în cazul bunurilor care conțin elemente digitale, contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o perioadă determinată, Vânzătorul este răspunzător pentru erorile conținutului digital al bunurilor dacă eroarea apare sau devine evidentă în termen de doi ani de la livrarea bunurilor în cazul furnizării continue pentru o perioadă care nu depășește doi ani.

Cerințele prestaţiei contractuale pentru bunurile care conțin elemente digitale vândute în cadrul unui contract de consum

În cazul bunurilor care conțin elemente digitale, vânzătorul trebuie să se asigure că consumatorul este notificat și primește orice actualizare a conținutului digital al bunurilor sau a serviciului digital asociat bunurilor, inclusiv actualizările de securitate, care sunt necesare pentru a menține bunurile în conformitate cu contractul.

Obligația Vânzătorului de a pune la dispoziție actualizarea în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare

 • prevede o furnizare unică de conținut digital sau un serviciu digital, tipul și scopul bunurilor și al elementelor digitale, precum și circumstanțele specifice și natura contractului sunt cele la care consumatorul se putea aștepta în mod rezonabil; sau
 • prevede furnizarea continuă de conținut digital pentru o perioadă determinată, atunci, în cazul furnizării continue pentru o perioadă care nu depășește doi ani, aceasta trebuie să fie furnizată pentru o perioadă de doi ani de la data livrării bunurilor.

În cazul în care consumatorul nu instalează actualizările furnizate într-un interval de timp rezonabil, Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru eroarea bunurilor dacă acesta se datorează exclusiv neaplicării actualizării relevante, cu condiția ca

 1. a) Vânzătorul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizării și la consecințele neinstalării acesteia de către consumator; și
 2. b) omisiunea consumatorului de a instala actualizarea sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu se datorează lipsei de instrucțiuni de instalare furnizate de Vânzător.

Prestarea defectuoasă nu poate fi stabilită în cazul în care, la momentul încheierii contractului, consumatorul a fost informat în mod expres că o anumită caracteristică a bunurilor diferă de cea descrisă aici, iar consumatorul a acceptat în mod expres această diferență la momentul încheierii contractului de vânzare.

Garanția accesorie, garanția pentru produs, garanția legală

Această secțiune a Notei de informare a consumatorilor a fost elaborată în temeiul autorizației prevăzute la articolul 9 alineatul (3) din Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014.(II.26.), aplicând anexa nr. 3 la Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014.(II.26.), completată cu prevederile legislației adoptate după intrarea în vigoare a Ordonanţei de Guvern.

Garanția accesorie

În ce situaţii vă puteți exercita dreptul la garanția accesorie?

În cazul unei prestații defectuoase din partea Vânzătorului, pretenţiile de garanție accesorie se pot impune împotriva Vânzătorului, în conformitate cu dispozițiile Codului civil, iar în cazul contractelor de consum, în conformitate cu dispozițiile Ordonanţei de Guvern nr.  373/2021.(VI.30.).

Ce drepturi aveți în cadrul pretenţiilor de garanție?

Reguli generale privind drepturile de garanție accesorie

Puteți – la alegerea dumneavoastră – să aveţi următoarele pretenţii de garanție accesorie:

Să solicitaţi o reparație sau o înlocuire, cu excepția cazului în care una dintre acestea este imposibilă sau ar impune Vânzătorului un cost suplimentar disproporționat în comparație cu orice altă solicitare pe care ați făcut-o. În cazul în care nu ați solicitat sau nu ați putut solicita repararea sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a prețului sau puteți solicita repararea sau înlocuirea defectului pe cheltuiala Vânzătorului sau, în ultima instanță, puteți rezilia contractul.

Puteți trece de la un drept de garanție accesorie la altul, dar veți suporta costul schimbării, cu excepția cazului în care aceasta a fost justificată sau dacă Vânzătorul a oferit un motiv pentru aceasta.

În cazul unui contract încheiat cu un consumator, trebuie să se prezume, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul, că viciul bunurilor și al bunurilor care încorporează elemente digitale a fost descoperit în termen de un an de la data executării contractului și era deja prezent la momentul livrării bunurilor, cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura viciului.

În cazul produselor second-hand, drepturile de garanție accesorie şi legală sunt, de obicei, diferite de normele generale. În cazul produselor second-hand, putem vorbi, de asemenea, de prestații defectuoase, dar trebuie să ținem cont de circumstanțele în care Cumpărătorul s-ar fi putut aștepta la apariția anumitor defecte. Într-adevăr, pe măsură ce trece timpul, apariția anumitor defecte devine mai frecventă, ceea ce înseamnă că nu se poate presupune că un produs la mâna a doua poate fi de aceeași calitate ca un produs nou achiziționat. Pe această bază, Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai în ceea ce privește defectele care nu se datorează utilizării și care apar independent de defectele rezultate din utilizare. În cazul în care produsul second-hand este defect, iar Cumpărătorul, în calitate de Consumator, a fost informat despre acest lucru în momentul achiziției, Prestatorul nu este răspunzător pentru defectul cunoscut.

În cazul cumpărătorilor care nu sunt consumatori, perioada de valabilitate a dreptului la garanție accesorie este de 1 an, începând de la data livrării (predării).

Norme speciale privind drepturile de garanție accesorie pentru bunurile vândute în cadrul unui contract de consum și pentru bunurile care conțin elemente digitale

În cazul unui contract încheiat între un Consumator și o societate pentru vânzarea de bunuri mobile sau pentru furnizarea de conținut digital, Consumatorului i se aplică dispozițiile din „Reguli generale privind drepturile de garanție accesorie”, sub rezerva excepțiilor prevăzute în prezentul punct.

În cazul unui contract încheiat între un Consumator și o societate pentru vânzarea de bunuri care constituie bunuri mobile sau pentru furnizarea de conținut digital, Consumatorul nu are voia, în contextul exercitării drepturilor sale în temeiul garanției accesorii, să repare singur defectul sau să îl dea la reparat de către o altă parte, pe cheltuiala Vânzătorului.

Vânzătorul poate refuza să aducă bunurile în starea contractuală dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau ar avea ca rezultat costuri suplimentare disproporționate pentru Vânzător, ținând seama de toate circumstanțele, inclusiv de valoarea bunurilor în starea lor inițială și de gravitatea încălcării contractului.

De asemenea, consumatorul are dreptul de a solicita o reducere proporțională a contraprestației sau de a rezilia contractul de vânzare-cumpărare, în funcție de gravitatea încălcării contractului, şi în cazul în care:

 • Vânzătorul nu a efectuat reparația sau înlocuirea sau a efectuat-o, dar nu a respectat, în totalitate sau parțial, următoarele condiții:
 • Vânzătorul trebuie să asigure returnarea bunurilor înlocuite pe cheltuiala sa,
 • dacă repararea sau înlocuirea necesită înlăturarea bunurilor care au fost puse în funcțiune în conformitate cu natura și destinația bunurilor înainte ca defectul să devină evident, atunci obligația de reparare sau de înlocuire include înlăturarea bunurilor neconforme și punerea în funcțiune a bunurilor furnizate ca bunuri de înlocuire sau reparate sau suportarea costurilor de înlăturare sau de punere în funcțiune.
 • a refuzat să aducă în stare contractuală bunurile,
 • există o neexecutare repetată, în ciuda încercărilor Vânzătorului de a aduce în stare contractuală bunurile,
 • neîndeplinirea obligațiilor este de o asemenea gravitate încât justifică reducerea imediată a prețului sau rezilierea imediată a contractului de vânzare-cumpărare, sau
 • Vânzătorul nu s-a angajat să aducă în stare contractuală bunurile, sau rezultă clar din circumstanțe că societatea nu va aduce în stare contractuală bunurile într-un termen rezonabil sau fără a aduce un prejudiciu semnificativ consumatorului.

În cazul în care consumatorul dorește să rezilieze contractul de vânzare pe motiv de executare defectuoasă, sarcina de a dovedi că defectul este nesemnificativ revine Vânzătorului.

Consumatorul are dreptul de a reține partea rămasă din prețul de achiziție, în totalitate sau parțial, în funcție de gravitatea încălcării contractului, până când Vânzătorul își îndeplinește obligațiile privind conformitatea prestației și executarea defectuoasă.

Regula generală este că:

 • Vânzătorul trebuie să asigure returnarea bunurilor înlocuite pe propria cheltuială,
 • în cazul în care repararea sau înlocuirea necesită îndepărtarea bunurilor care au fost puse în funcțiune în conformitate cu natura și destinația bunurilor înainte ca defectul să devină evident, atunci obligația de reparare sau de înlocuire include îndepărtarea bunurilor neconforme și punerea în funcțiune a bunurilor furnizate ca bunuri de înlocuire sau reparate sau suportarea costurilor de îndepărtare sau de punere în funcțiune.

Termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor se calculează de la data la care Consumatorul a notificat societatea despre defect.

Consumatorul trebuie să pună bunurile la dispoziția societăţii pentru a le repara sau înlocui.

Reducerea contraprestației este proporțională în cazul în care este egală cu diferența dintre valoarea bunurilor la care Consumatorul are dreptul în cazul prestaţiei conforme contractului și valoarea bunurilor primite efectiv de către Consumator.

Dreptul Consumatorului de a rezilia contractul de vânzare-cumpărare poate fi exercitat printr-o declarație adresată Vânzătorului prin care își exprimă decizia de reziliere.

În cazul în care neconformitatea se referă doar la o anumită parte a bunurilor furnizate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare și condițiile de exercitare a dreptului de reziliere a contractului se aplică în ceea ce privește acele bunuri, Consumatorul poate rezilia contractul de vânzare doar în ceea ce privește bunurile neconforme, dar poate rezilia și în ceea ce privește orice alte bunuri achiziționate împreună cu acestea, dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil ca, Consumatorul să păstreze doar bunurile conforme cu contractul.

În cazul în care Consumatorul reziliază contractul de vânzare-cumpărare în întregime sau în ceea ce privește o parte din bunurile furnizate în temeiul contractului de vânzare, atunci:

 • Consumatorul trebuie să returneze bunurile în cauză Vânzătorului pe cheltuiala acestuia din urmă, şi
 • Vânzătorul trebuie să ramburseze Consumatorului prețul de achiziție plătit pentru bunurile în cauză de îndată ce primește bunurile sau dovada de returnare.

Care este termenul limită pentru a vă revendica garanția accesorie?

Sunteți obligat să raportați defecțiunea imediat după ce o descoperiți. Un viciu comunicat în termen de două luni de la descoperirea sa se consideră că a fost comunicat fără întârziere. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că nu puteți pretinde nici un drept în temeiul unei garanții accesorii, dincolo de termenul de prescripție de doi ani de la data executării contractului. În cazul în care obiectul contractului dintre consumator și societate este reprezentat de bunuri second-hand, părțile pot conveni asupra unui termen de prescripție mai scurt; nici în acest caz, un termen de prescripție mai mic de un an nu poate fi convenit în mod valabil.

Faţă de cine puteți înainta o cerere de garanţie accesorie?

Vă puteți revendica pretenţia de garanție accesorie faţă de Vânzător.

Care sunt celelalte condiții de exercitare a drepturilor dumneavoastră de garanție accesorie?

În termen de șase luni de la data executării, vă puteți revendica drepturile dumneavoastră de garanție accesorie, fără altă condiție decât să dovediți că bunurile sau serviciile au fost furnizate de către Vânzător. Cu toate acestea, după șase luni de la data executării, veți avea sarcina de a dovedi că defectul pe care l-ați descoperit era deja prezent la momentul executării.

În cazul produselor la mâna a doua, drepturile de garanție legală şi accesorie sunt, de obicei, diferite de normele generale. În cazul produselor second-hand, putem vorbi, de asemenea, de prestații defectuoase, dar trebuie să ținem cont de circumstanțele în care Cumpărătorul s-ar fi putut aștepta la apariția anumitor defecte. Într-adevăr, pe măsură ce trece timpul, incidența anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă, ceea ce înseamnă că nu se poate presupune că un produs la mâna a doua poate fi de aceeași calitate ca un produs nou achiziționat. Pe această bază, Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai în ceea ce privește defectele care nu sunt datorate utilizării și care apar independent de defectele rezultate din utilizare. În cazul în care produsul utilizat este defect, iar Cumpărătorul, în calitate de Consumator, a fost informat despre acest lucru în momentul achiziției, Prestatorul nu este răspunzător pentru defectul cunoscut.

Garanția produsului

În ce cazuri vă puteți exercita dreptul la o garanție a produsului?

În cazul unui defect al unui bun mobil (produs), puteți alege între o cerere de garanție accesorie sau o cerere de garanție a produsului.

Ce drepturi aveți în cadrul unei cereri de garanție a unui produs?

Ca o cerere de garanție a produsului, puteți solicita doar repararea sau înlocuirea produsului defect.

În ce cazuri produsul este considerat defect?

Produsul este defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare la momentul introducerii sale pe piață sau în cazul în care nu are caracteristicile descrise de producător.

Care este termenul limită până la care puteți face o reclamație în cadrul garanției produsului?

Aveți la dispoziție doi ani de la data la care produsul a fost introdus pe piață de către producător pentru a depune o cerere de garanție a produsului. După această perioadă, vă pierdeți acest drept.

Faţă de cine și în ce alte condiții vă puteți exercita dreptul la garanție pentru produse?

Vă puteți exercita dreptul de a solicita o garanție pentru un produs numai faţă de producătorul sau distribuitorul bunului mobil. Dvs. trebuie să dovediți că produsul este defect pentru a face o cerere de garanție a produsului.

În ce cazuri este scutit producătorul (distribuitorul) de obligația de garanție a produsului?

Producătorul (distribuitorul) este scutit de obligația de garanție a produsului numai dacă poate dovedi că:

 • nu a fabricat sau comercializat produsul în cadrul activității sale comerciale sau
 • defectul nu era detectabil în stadiul actual al științei și tehnologiei la momentul introducerii pe piață
 • sau
 • defectul produsului rezultă din aplicarea unei dispoziții legale sau norme obligatorii.

Producătorul (distribuitorul) trebuie să dovedească un singur motiv de scutire din cele de mai sus.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți solicita în același timp atât o garanție accesorie, cât și o garanție de produs pentru același defect. Cu toate acestea, în cazul în care reclamația de garanție pentru produs este acceptată, puteți să vă revendicați cererea de garanție accesorie faţă de producător pentru produsul înlocuit sau piesa reparată.

Garanţia legală

În ce cazuri vă puteți exercita dreptul la garanție legală?

În conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 151/2003.(IX.22.) privind garanția legală obligatorie pentru anumite bunuri de consum de folosință îndelungată, Vânzătorul este obligat să ofere garanție legală pentru vânzarea de bunuri de consum de folosință îndelungată noi (de exemplu, bunuri tehnice, unelte, mașini) enumerate în anexa 1 la ordonanţă, precum și accesoriile și componentele acestora (denumite în continuare – în această secțiune – în mod colectiv bunuri de consum) în cadrul domeniului de aplicare specificat în acesta.

În plus, Vânzătorul poate, de asemenea, să ofere garanție legală în mod voluntar, caz în care cumpărătorul, în calitate de Consumator, trebuie să primească un certificat de garanție.

Certificatul de garanție trebuie pus la dispoziţia Consumatorului pe un suport durabil, cel târziu în momentul livrării bunurilor.

Certificatul de garanție trebuie să conţină:

 • o declarație clară că, în cazul unei performanțe defectuoase a bunurilor, Consumatorul are dreptul de a-și exercita gratuit drepturile de garanție accesorie prevăzute de lege și că aceste drepturi nu sunt afectate de garanția legală;
 • numele și adresa părţii obligate să ofere garanția legală;
 • procedura pe care trebuie să o urmeze Consumatorul pentru a pune în aplicare garanția legală;
 • identificarea bunurilor cărora li se aplică garanția legală și
 • condiţiile garanției legale.

Care sunt drepturile dumneavoastră și care este termenul limită în cazul unei garanții legale obligatorii?

Drepturile de garanție

Cumpărătorul poate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 151/2003.(IX.22.), ca regulă generală, să solicite Vânzătorului repararea, iar în cazurile enumerate în secțiunea „Reguli de tratare a cererilor de garanție legală”, înlocuirea produsului sau restituirea banilor.

De asemenea, Cumpărătorul poate, la alegerea sa, să depună cererea de reparație direct la sediul central al Vânzătorului, la orice sediu, sucursală sau service de reparații indicat de Vânzător pe tichetul de garanție.

Termenul de exercitare

Revendicările în garanție pot fi impuse în timpul perioadei de garanție, perioada de garanție legală este în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 151/2003.(IX.22.):

 1. a) Un an pentru un preț de vânzare de minim 130 RON, dar care nu depășește 1300 RON;
 2. b) Doi ani pentru un preț de vânzare mai mare decât 1300 RON, dar nu depășește 3325 RON;
 3. c) Trei ani peste prețul de vânzare de 3325 RON.

Nerespectarea acestor termene va duce la pierderea drepturilor, dar în cazul reparării bunurilor de consum, perioada de garanție se va prelungi de la data livrării pentru reparație cu perioada în care Cumpărătorul nu a putut utiliza bunurile de consum conform destinației acestora, din cauza defectului.

Perioada de garanție legală începe la data livrării bunurilor de consum către Cumpărător sau, în cazul în care punerea în funcțiune este efectuată de către Vânzător sau de către agentul acestuia, la data punerii în funcțiune.

În cazul în care Cumpărătorul pune în funcțiune bunurile de consum la mai mult de șase luni de la livrare, perioada de garanție începe la data livrării bunurilor de consum.

Reguli privind tratarea unei cereri de garanție legală

La efectuarea reparației, Vânzătorul se va strădui să efectueze reparația în termen de 15 zile. Termenul de reparație începe să curgă de la data primirii bunurilor de consum.

În cazul în care durata reparației sau a înlocuirii depășește cincisprezece zile, Vânzătorul trebuie să informeze Cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau a înlocuirii.

În cazul în care, în timpul perioadei de garanție legală, la prima reparație a bunurilor de consum efectuată de către Vânzător, se stabilește că bunurile de consum nu pot fi reparate, Vânzătorul înlocuiește bunurile de consum în termen de opt zile, cu excepția cazului în care Cumpărătorul a dispus altfel. În cazul în care bunurile de consum nu pot fi înlocuite, Vânzătorul restituie cumpărătorului, în termen de opt zile, prețul de achiziție indicat pe dovada de plată a prețului bunurilor de consum prezentată de consumator, adică pe factura sau chitanța emisă în temeiul Legii privind TVA (ÁFA).

Prin acceptarea TC, Cumpărătorul este de acord ca informațiile să îi fie furnizate prin mijloace electronice sau prin orice alt mijloc care poate fi utilizat pentru a dovedi primirea de către Cumpărător.

În cazul în care Vânzătorul nu poate repara bunurile de consum în termen de 30 de zile:

 • dacă Clientul (Cumpărătorul) a fost de acord cu acest lucru, reparația poate fi efectuată la o dată ulterioară; sau
 • dacă Clientul nu este de acord cu efectuarea ulterioară a reparației sau nu a făcut o declarație în acest sens, bunurile de consum trebuie să fie înlocuite în termen de opt zile de la expirarea fără rezultat a perioadei de 30 de zile, sau
 • în cazul în care Clientul nu este de acord cu efectuarea ulterioară a reparației sau nu a făcut o declarație în acest sens, dar bunurile de consum nu pot fi înlocuite, prețul de vânzare de pe factura sau chitanța pentru bunurile de consum trebuie rambursat Clientului în termen de opt zile de la expirarea fără rezultat a perioadei de 30 de zile.

În cazul în care bunurile de consum se defectează pentru a patra oară, Clientul are dreptul:

 • să se adreseze Vânzătorului cu o cerere de reparație sau
 • în locul cererii de reparație, în conformitate cu articolul 6:159 alineatul (2) litera b) din Legea nr. V din 2013 privind Codul civil, să solicite Vânzătorului o reducere proporțională a prețului de achiziție, sau
 • în locul cererii de reparație, să solicite repararea bunurilor de consum sau repararea într-un alt loc, pe cheltuiala Vânzătorului, în conformitate cu articolul 6:159 alineatul (2) litera b) din Legea nr. V din 2013 privind Codul civil, sau
 • în cazul în care Cumpărătorul nu își exercită sau nu a declarat aceste drepturi (repararea, reducerea prețului și repararea într-un alt loc, pe cheltuiala Vânzătorului), bunurile de consum trebuie înlocuite în termen de 8 zile, iar dacă înlocuirea bunurilor nu este posibilă, atunci prețul de vânzare indicat pe factura sau pe chitanța pentru bunuri trebuie să vă fie rambursat Cumpărătorului în termen de opt zile.

Excepții

Prevederile de la „Reguli de tratare a unei cereri de garanţie legală” nu se aplică bicicletelor electrice, trotinetelor electrice, motocicletelor, motocicletelor, motoretelor, autoturismelor, rulotelor, rulotelor cu motor, rulotelor cu remorcă, remorcilor și ambarcațiunilor cu motor.

Cu toate acestea, pentru aceste produse, Vânzătorul va încerca, de asemenea, să îndeplinească cererea de reparație în termen de 15 zile.

În cazul în care durata reparației sau a înlocuirii depășește cincisprezece zile, vânzătorul trebuie să informeze cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau a înlocuirii.

Care este relația dintre garanția legală și alte drepturi de garanție?

Garanția legală se adaugă la drepturile de garanție (garanția produsului și garanția accesorie), diferența fundamentală dintre drepturile de garanție generală și garanția legală este că, în cazul garanției legale, sarcina probei este mai favorabilă pentru consumator.

Bunurile de consum care fac obiectul garanției legale obligatorii în temeiul Ordonanței de Guvern nr. 151/2003, care sunt fixe sau care cântăresc mai mult de 10 kg sau care nu pot fi transportate ca bagaj de mână în transportul public, cu excepția vehiculelor, trebuie reparate la locul de utilizare. În cazul în care reparația nu poate fi efectuată la locul de utilizare, demontarea, instalarea, îndepărtarea și returnarea se efectuează de către societate sau, în cazul unei cereri de reparație adresate direct reparatorului, de către reparator.

Angajamentul Vânzătorului nu trebuie să conțină, pe durata garanției obligatorii, condiții pentru consumator care să fie mai puțin favorabile decât drepturile acordate de normele privind garanția obligatorie. Cu toate acestea, după această perioadă, condițiile garanției voluntare pot fi stabilite în mod liber, dar nici în acest caz garanția nu poate afecta drepturile legale ale consumatorului, inclusiv cele bazate pe garanția accesorie.

Cerere de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare

În cazul vânzărilor prin intermediul unui magazin online (webshop), se aplică, de asemenea, cerința de schimb în trei zile lucrătoare. O cerere de schimb în termen de 3 zile lucrătoare poate fi revendicată pentru bunuri de consum durabile noi, în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 151/2003.(IX.22.), care prevede că în cazul în care cineva apelează în termen de 3 zile lucrătoare la instituția cererii de schimb, atunci vânzătorul trebuie să interpreteze acest lucru ca însemnând că produsul era deja defect la momentul vânzării și trebuie să înlocuiască produsul fără alte formalități.

Când este exonerat Vânzătorul de obligația sa de garanție legală?

Vânzătorul este exonerat de obligația sa de garanție legală numai dacă dovedește că defectului a apărut după livrare.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți face o cerere de garanție accesorie și o cerere de garanție legală, sau o cerere de garanție a produsului și o cerere de garanție legală pentru același defect în același timp, dar vi se cuvin drepturile în cadrul garanției legale, indiferent de drepturile de garanție accesorie.

În vigoare de la: 01.01.2022.

Livrare gratuită

pentru comenzi peste 200 RON

Returnare ușoară

Ai 14 zile să te râzgăndești

Garanția calității

Avem 30 de ani de experiență

100% siguranță la plată

Plătește cu cardul fără griji

Deschide chat!
Salut! Ai nevoie de ajutor?
Bună!
Cum te putem ajuta?